Dodaj do ulubionych

Strona główna

Informacje o firmie

Oferta usług

System IBOM

Odczyty liczników

Zgłoszenie awarii

Kontakt

Nowy system IOK
IBOM
Login:
Hasło:

Serwis korporacyjny
Przepisy o ochronie danych osobowych (RODO)
Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. dla wspólnot mieszkaniowych posiadających własny zarząd, administratorem danych osobowych jest zarząd danej wspólnoty. Firma PUMAZ Stanisław Olszewski, pełni w tym przypadku rolę podmiotu przetwarzającego dane,
  2. dla wspólnot, które nie posiadają własnego zarządu, rolę administratora danych osobowych pełni firma PUMAZ Stanisław Olszewski,
  3. firma PUMAZ Stanisław Olszewski ma siedzibę we Wrocławiu, adres: ul. Sępia 29, 53-143 Wrocław, nr tel. 71 332-34-25, e-mail: poczta@pumaz.pl,
  4. dane przetwarzane są w celu realizacji umów dotyczących wspólnoty i lokali oraz wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa, na podstawie umowy o administrowanie / zarządzanie nieruchomością wspólną oraz umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, która jest źródłem pochodzenia danych,
  5. dane osobowe będą przekazywane odbiorcom danych osobowych, którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny,
  6. dane będą przechowywane przez okres trwania umowy o administrowanie / zarządzanie,
  7. każdy ma prawo do żądania od podmiotu przetwarzającego dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych,
  8. każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  9. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym / umownym / warunkiem zawarcia umowy,
  10. osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania, konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji przez administratora / zarządcę zadań ustawowych.


PUMAZ
Stanisław Olszewski

Do góry
Informacje o firmie   Oferta usług   System IBOM   Wydarzenia   Kontakt

Zasady korzystania z serwisu
Wszelkie prawa zastrzeżone dla firmy PUMAZ Stanisław Olszewski © 2004-2016.